Home | Bestuur | Doelstelling | Donaties | Evenementen | Verslag | Contact |
STICHTING ARTIMUSICA
© 2018  Artimusica
<  W E L K O M  >
W W W . A R T I M U S I C A . N L webdesign by wimmo
<  S T E U N   S T I C H T I N G   A R T I MU S I C A >
Wij waarderen uw steun en bijdrage enorm!
klik hier voor uw steun
Stichting ARTIMUSICA is een kleine organisatie gericht  op de uitwisseling tussen verschillende kunstzinnige  stromingen en het bevorderen van het onderwijs hierin.  De stichting organiseert evenementen op het snijvlak van  kunst en muziek waarbij wederzijdse inspiratie en  motivatie van musici, kunstenaars en publiek centraal  staan.
210618
Home |