Home / ArtiMusica / Programma 2017 / Media / Archief / Links / Contact /
STICHTING ARTIMUSICA
© 2017 Artimusica | Evelina Vorontsova
en     | nl
S T I C H T I N G    A R T I M U S I C A
W W W . A R T I M U S I C A . N L
De stichting Artimusica is een opgezette organisatie die tot doelstelling heeft  het bevorderen en in het elkaar laten versmelten van verschillende  stromingen binnen kunst en muziek en het geven van onderwijs op deze  gebieden. Realiserend de betekenis van kunst in het dagelijkse leven en de  werkelijke vorm en bewustzijn van tradities en cultuurbezit, wordt gezocht  naar nieuwe mogelijkheden van communicatie tussen kunst, muziek en  publiek. Artimusica is een plaats waar kunstenaars en publiek samen kunnen komen  en elkaar kunnen inspireren. Het uitwisselen van ervaringen, elkaar motiveren  en stimulerende werking voor verdere ontdekking van de magische wereld  van kunst en muziek. Stichting Artimusica is een initiatief van Evelina Vorontsova, een Nederlands -  Russische pianiste. Zij is onder meer prijswinnares van Internationale  competities als het Liszt Concours in Utrecht en het Rachmaninov Concours  in Moskou, daarnaast heeft zij bekendheid voor haar brede activiteiten op het  muzikale vlak, en zeker voor haar onbetwistbare talent. Zij is bekend met de  mogelijkheden en beperkingen die de musici met zich meedragen en zij stelt  haar hulp en ervaring ter beschikking, dit om tezelfdertijd muziek van  uitstekende kwaliteit te introduceren aan een breed publiek en het niveau van  culturele voorlichting te verhogen.  Voorzitter: Evelina Vorontsova Secretaris: Boudewijn Zwart Penningmeester: Mr. W.E.C. van Boxmeer
Artimusica