stichting

Stichting ArtiMusica stimuleert de uitwisseling tussen verschillende kunstzinnige stromingen en het bevorderen van het onderwijs hierin. De stichting organiseert evenementen op het snijvlak van kunst en muziek waarbij wederzijdse inspiratie en motivatie van musici, kunstenaars en publiek centraal staan.

geschiedenis

2004-2017 De stichting is op 13 september 2004 opgericht. Sinds de oprichting heeft de stichting zeer succesvolle evenementen georganiseerd, gericht op het interesseren van een breed publiek voor klassieke muziek van hoogstaande kwaliteit.

Hieronder valt het jaarlijkse festival Arte della Musica, een klassieke muziekmarathon in het Pianola Museum te Amsterdam, een nonstop dag & avondprogramma met optredens van internationale musici en dichters voor een steeds wisselend publiek. Verder is er jaarlijks een voorjaarsconcert en/of een kerstconcert georganiseerd, in samenwerking met aansprekende musici of kunstenaars, op een intieme locatie in Amsterdam zoals de Engelse Kerk, de Amstelkerk of het Pianola Museum.

In de periode 2009-2017 heeft de stichting op een lager pitje gefunctioneerd. In deze periode zijn diverse kleinschalige publieksevenementen georganiseerd waaronder een groot herdenkingsconcert in Rotterdam ter nagedachtenis aan de slachtoffers van MH17 waarbij diverse Oekraïense en Russische musici en dichters belangeloos optraden.

toekomst

ARTIMUSICA zit in 2018 in een overgangsfase. De stichting ambieert meer donaties en fondsen te werven dan voorheen om de doelstellingen te kunnen vervullen. In dit kader wordt momenteel een Vriendenkring opgezet om de continuiteit van de stichting te waarborgen. Een aanvraag voor een culturele ANBI status is ingediend met als doel om donaties in de toekomst aantrekkelijker te maken voor particulieren en bedrijven.

Het doel is om de zeer succesvolle muziekmarathons, het eendaagse festival Arte della Musica, nieuw leven in te blazen. De eerstvolgende editie zal in 2019 plaatsvinden. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een tweejaarlijks kamermuziekfestival in Amsterdam Noord, voor een online repository betreffende Russische pianotradities en innovaties en hun relatie met de kunsten, en voor een Young Pianist Talent Program.

doelstellingen

  • Het bevorderen van verschillende gebieden van kunst en muziek.
  • Het bewaren van muzikale tradities en cultuurbezit.
  • Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende takken in de muziek en overige kunsten.
  • Het creëren van mogelijkheden voor musici en kunstenaars hun werk aan het publiek te presenteren.
  • Het promoten van hoogwaardige muziek- en kunstbeoefening bij een breed publiek. 
  • Het verhogen van het niveau van culturele voorlichting. 
  • Het geven en bevorderen van onderwijs aan getalenteerde kunstenaars in het algemeen en aan musici in het bijzonder.
  • De stichting bereikt het doel door het organiseren van festivals, lezingen, meester-cursussen, concoursen, tentoonstellingen, muziekopnames en andere activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord.

© 2018-2021 ARTIMUSICA | www.artimusica.nl amsterdam